BG Webshop 7 opdateringer

Version 7.3

Stregkode scanning: 

Du kan nu anvende stregkode scanner i varenummer felter på:
- manueller salgsordrer ved tilføjelse af produkter
- vare oprettelser og redigering

Roller til Admins:

Ud over begrænsninger i adgang til forskellige områder, har vi nu også indført muligheden for at definere HVAD man må, hvis man har adgang - f.eks. til ordrer.
Adgangen kan begrænses til at måtte se, men ikke opdatere, se og rette, men ikke slette m.m.

Det kan stramme datadiciplinen betydeligt, og åbner for uddelegering af daglige rutiner.

Artikler:

I takt med at Jeres tekst får større og større betydning, har vi påført tæller på artikler, så I fremover kan se hvor meget teksterne bliver læst - og hvornår opgjort pr dag / uge / måned.
Der er kommet 2 nye widgets til admin forsiden, der viser disse informationer generelt.
Mere detaljeret info fremgår af rapporterne (een ny for artikler er tilføjet)
Opdatering styres af automatiske kørsler, og der vil gå nogle dage før alle får indhold i disse widgets, da vi samtidigt omlægger disse kørsler til et mere fleksibelt system.

Margin rapport: 

Rapporten er opdateret, så den nu henter alle produkter fra valgte varegruppe OG underliggende grupper.
Desuden er der lavet nogle mindre ædringer i tekster og funktionalitet.

GDPR anonymisering:

Vi har tilføjet valg af alder for gæste-køberes ordrer, før de anonymiseres (fra fast 1 år til op til 5 år) - a.h.t. evt. garantiforpligtigelser.


Sidst men ikke mindst:
- Uniconta export optimeret omkring leverings omkostninger
- Rettet en fejl i leveringsadresse hvis Køb for xxx kr var aktiveret

Denne nyhed er senest opdateret 03/03/2021.