BGsys.dk - lidt om baggrunden.

Vores aktiviteter omkring e-commerce startede allerede i 1998 og har i årenes løb skiftet platform adskillige gange, men siden 2005 har vi arbejdet i, på og med vores egen BG Webshop.
Vi har siden da foretaget al udvikling på egen hånd - med alle de systemer det medfører - og udviklingen foretages oftest efter forslag og anbefalinger fra vore kunder.

BG Group ApS blev etableret 01.01.2003, med den henblik på at udbrede kendskabet til e-commerce og fjerne tekniske barrierer for salg via nettet.
Dermed var BGsys.dk og BGhost.dk m. fl. etableret, og begyndte deres eget officielle liv.

I 2015 flyttede vi så fra den fysiske server og ud i skyen, for at opnå større fleksibilitet og mulighed for at forøge udbuddet af løsninger for vore nuværende og kommende kunder.

BGsys.dk er specialiseret i udvikling og hostning af nøglefærdige e-commerce systemer, med vægt på brugervenlighed og fleksibilitet.
Opgaver løses af en fast stab i samarbejde med anerkendte internationale samarbejdspartnere.
Herved sikres en fleksibel og cost-effective organisation til gavn for vore kunder og fremtiden sammen med BGsys.dk.

Tak fordi du læste med hertil.

Med venlig hilsen
Ole Byskov
Direktør

BG Group ApS, Birkevej 1, 8300 Odder, Tlf 8780 0042