PostNord leverings sted modul

Postnord leverings steds modul.


Vi har - som I - i april modtaget information om en forestående omlægning af Postnords API og afregningsmodel vedrørende samme.

Grundlæggende handler det om at nuværende aftale kunder IKKE skal betale mere, mens andre nu skal betale for at lave opslag i deres adresse kartotek.
Problemet her er, at vi ind til i år har anvendt een og samme aftalenummer for alle - da det var tilstrækkeligt.

Hvis vi fortsætter på denne måde vil vi (BGsys.dk) få en opkrævning for alle vore kunders opslag.

Så vi er nødt til at få alle til at "gå over åen efter vand", så BGsys.dk ikke får en regning .

Postnord oplyser:

Det er helt korrekt, at udviklere, som anvender en API-key til alle deres kunder i den fremtidige løsning vil blive pålagt gebyr for anvendelse af API kald.
Måden at undgå dette på kan være at lave om i jeres setup så kunden taster deres egen API – kode ind i jeres program.
Alle dem der i dag benytter en API – key vil modtage en mail om, at de skal oprette sig på ny. I denne logon proces er det, at man enten har CVR og Postnord Aftalekundenummer.
Det der er afgørende for om betaling sker er om brugeren har en pakkeaftale med Postnord.

Med venlig hilsen
Palle Fynbo Schultz
Kundeintegration
+45 2277 4070

logistik-kundeintegration@postnord.com

Hvad skal I så gøre:

Omlægningen kræver at I geninstallerer modulet: PostNord leveringssted
HUSK:
I skal kopiere Jeres indstillinger til NotePad eller andet lignende, så I kan tilføje dem efter gen-installationen.

MENU: Indstillinger - C Advanced - Moduler - Levering
Find modulet
Klik på Fjern modul
Klik på Installér modul
Opdatér indstillingerne - husk Jeres API key

Omlægningen ER foretaget (men der var jo også lige GDPR), så beklager, men det haster en smule.
I skal gennemføre denne omlægning - eller bede support om at gøre det inden fredag d. 8 juni.
Moduler, der ikke er omlagte vil få fjernet den nuværende API nøgle, og (formentlig) stoppe med at fungere.

Sidst opdateret d. 30/05/2018.