BG Webshop v. 7.0

Vi har benyttet foråret til at opdatere alle shops (v. 3.5 OG v.6.2) til den nyeste BGwebshop v. 7.0

Opdateringen er forløbet planmæssigt, problemfrit og ikke skabt fejl eller driftsproblemer for nogen.

Det er endnu en meget STOR opdatering, hvor der er brugt tusinder af timer på at skabe mange nye muligheder og arbejdsområder. 
Version 7 binder de mange nye features sammen, og næste opgave bliver at udarbejde eksempler og guidelines.


7.0 highlights:

Afdelings opdelingen er forbedret og trimmet.
Salgs-afdeling
med sælgere, kunde og ordrestyring.
- ny forbedret internt salgsordre system
- indførelse af ordretyper med mulighed for "ind-salg"
- sælger <> kunde kobling og mulighed for internt at betjene sælgers kunder

Indkøbs-afdeling
med ordrestyring
- automatisk dannelse af indkøbs forslag
- oprettelse af indkøbs ordrer ud fra disse
- styring af levering

Lagerstyring på lokationer/placering og optimeret pakning
- lager på varianter OG lokationer
- forenklet varemodtagelse af indkøbs ordrer

API integration til regnskabs systemer med flere
- integration til e-conomic
- integration til UniConta
- integration til Dynamics Navision
m.fl.

SEO forbedringer

Vi ser frem til at  fortælle om de mange udvidelser forbedringer i håndtér bare størrelser og i kort form.
Detaljerne vil sideløbende blive beskrevet i en udvidet dokumentation.

Hvis nogen har spørgsmål, ønsker eller et udtalt behov, så kontakt os - alt hvad vi beskriver er i drift og gennemprøvet.

Denne nyhed er senest opdateret 06/08/2020.