BG Webshop Multi Master
 
 •  399,00 DKK
  eks. moms

 • Tilvalg:
 •  (uden http://www.)
6 måneder
12 måneder
  

  

BG Webshop Multi (Master)

Det har aldrig været nemmere at styre mange e-shops.
BG Webshop Multi er et ekstremt kraftigt værktøj. Med BG Webshop Multi kan du administrere mange e-shops på hver sit domain fra én Master administration og via én database. Du kan bogstaveligt talt håndtere dusinvis af e-shops fra én administration.

Implementer dine ecommerce strategier.
Med BG Webshop Multi får du et kraftigt værktøj til at hjælpe dig med at implementere dine ecommerce strategier. Du får mulighed for at arbejde med flere niveauer af segmentering for både salg og markedsføring.

Men hvorfor flere e-shops?
Der kan tænkes mange grunde, men én er at mange kunder godt kan lide tanken om at handle i specialist forretninger. Og med BG Webshop Multi kan du eksempelvis vælge en strategi hvor du spreder varerne ud på mange e-shops. En anden grund kan være at du ønsker separate e-shops i forskellige lande eller til forskellige kundesegmenter.

Sådan fungerer det:
Ganske kort: Hver BG Webshop tildeles en selvstændig tabel i databasen, hvor alle informationer den enkelte BG Webshop er gemt. Tilsvarende er alle konfigurations indstillinger gemt for hver BG Webshop. Hver BG Webshop placeres på eget domain og har selvstændigt defineret email adrese, design og layout, tekster, sprog, betalingsmuligheder, forsendelses muligheder etc.

Alle produkter er gemt ét sted, hvor alle e-shops trækker på dem. Produkter er inddelt i (eller linket til) kategorier, som tildeles en eller flere BG Webshops med en simpel afkrydsning. Det kunne ikke være simplere!

Tilbud, fremhævede varer etc. styres pr. e-shop for at sikre størst mulig fleksibilitet.

Tilføjelse af flere BG Webshops er meget enkelt. Du bestiller en Multi Satellit (der er 1 inkluderet i Master’en). Det tekniske setup i databasen og sammenkædning med Master’en håndterer vi.

Et simpelt eksempel:
Dette er et meget simpelt eksempel på hvordan man kan anvende mulighederne i en BG Webshop Multi. Der kan tænkes mange og andre mere komplicerede måder at udnytte strukturen på.

I Master administrationen har du tilføjet følgende kategorier og fuldt dem med produkter: PC Hardware, Kontor Software, Utilities Software, Spil, Webcams, PC Højtalere, Mus og Tastaturer.

Du kan nu åbne dusin-vis af e-shops som disse:

 • www.MinHardwareShop.dk: Sælger PC Hardware
 • www.MinBusinessPcShop.dk: Sælger PC Hardware og Kontor Software
 • www.MinAltIndenForSoftwareShop.dk: Sælger Kontor Software, Utilities Software og Spil
 • www.MinTilbehørShop.dk: Sælger PC Tilbehør (Webcams, PC Højtalere, Mus og Tastaturer).
 • www.MinAltingShop.dk: Sælger alt hvad du har.
 • www.MinBilligPCShop.dk: Sælger alle dine billigste produkter.

Setup:
BG Webshop Multi Master omfatter en Master administration hvorfra du styrer alle e-shops samt en default e-shop som du bruger til at styre den default konfiguration, som alle nye BG Webshops tildeles (og som efterfølgende tilpasses). Den omfatter også 1 satellit BG Webshop (din første BG Webshop) samt en mini-administration hvor bl.a. tekster og sprog opsættes inden den åbner.

BG Webshop Multi Master inkluderer installation og hosting som ovenfor, inklusive delt SSL (sikker forbindelse til sikre overførsler). Dette giver dig og dine kunder maksimum sikkerhed.

Priser:
Prisen er pr. måned inklusive hosting. Alle priser er ekskl. Moms

Med BG Webshop Multi får du et kraftigt værktøj til at hjælpe dig med at implementere dine ecommerce strategier.