Disse artikler omhandler strukturen i vores tema-system, samt en summarisk listning af de varibaler, der kan anvendes.
De henvender sig til rutinerede brugere og der ydes kun support på tema-kodning efter aftale og mod betaling.

Listen udbygges løbende i takt med de nye versioner af BG Webshop.

Artiklerne er alle på engelsk, og der er ikke planer om at oversætte dem.
De er heller ikke tænkt som pædagogiske gennemgange af hvordan man ændrer eller udbygger sin shop, da det vil blive alt for omfattende, hvis vi skal tage højde for alle de vinkler det kan antage.

Artikler
Files in themes/functions/ doc    Emner: Tema struktur List of files in themes/functions/ and their usage
 
Side: